27/4/13Remanente positivo ano 2012 

O Concello de Pontedeume procedeu o pasado 27/03/2013 á aprobación da Liquidación correspondente ao exercicio de 2012, acadando un remanente positivo por importe de 249.213,82.- Euros.
Esta é sen dúbida unha excelente noticia para o municipio Eumés, tendo un dobre mérito polo momento de crise no que se produce. Todo isto alcanza maior relevancia, se temos en conta que o Concello de Pontedeume non ten ningún préstamo pendente de amortizar coas entidades financeiras, estando tamén pagadas ao día de hoxe todas as facturas de provedores aprobadas na anualidade de 2012.
Todos estes datos reflexa unha moi boa situación económica do Concello, derivada dun exercicio de responsabilidade -non gastando o que non se ten-, froito sen dúbida do traballo serio dun Grupo de Goberno e da Concellería de Facenda, que sen recorrer á subida xeneralizada de impostos, nin contar con grandes ingresos urbanísticos como outros Concellos, souberon xestionar os escasos recursos municipais, para resolver e atender na medida do posible as necesidades dos Eumeses.

Aínda así e dada a situación actual de crise non debemos de confiarnos. Debemos ser prudentes e pensamos que se debe “seguir actuando con rigor e bo facer».


11/6/12


El ayuntamiento de Pontedeume ha aprobado la liquidación del presupuesto de la anualidad de 2011, con un remanente de tesorería positivo por importe de 31577,36 euros.

 Este dato teniendo en cuenta la reducción de ingresos que sufren el conjunto de ayuntamientos, es sin duda el reflejo de una buena gestión económica, que ha permitido prestar servicios y ejecutar obras “uno de los años de mayor inversión”, sin necesidad de acudir a operaciones de endeudamiento y ofreciendo un resultado positivo al cierre del ejercicio.

 Si tenemos en cuenta el gran esfuerzo económico realizado en los primeros meses de esta anualidad, liquidando las deudas con todos los proveedores anteriores a 01/01/2012 y no existiendo a día de hoy ninguna operación de crédito pendiente de amortizar, se puede concluir que a pesar de la situación económica heredada, hemos transformado este ayuntamiento en muy poco tiempo, en una administración económicamente saneada sin necesidad de recortar prestaciones, servicios ni inversión.

 Tal como se recogía en prensa estos días y de e acuerdo con el informe de Hacienda, 53 concellos carecen de números rojos, entre los que no tienen deuda viva figura Pontedeume, dicho sea de paso, hemos depurado 21 años de obligaciones pendientes, sin necesidad de acudir a ninguna operación de crédito quedando el ayuntamiento saneado a 31 de Diciembre de 2011.A 31 de Diciembre Pontedeume no tiene deudas con sus proveedores debido a que se ha hecho una depuración de obligaciones, de acuerdo con el Real Decreto 4/2012 de Pago a Proveedores de Entidades Locales,y lo que es mejor sin tener que acudir al crédito que nos ofrecía el Estado ya que el Ayuntamiento tuvo y tiene la liquidez suficiente para hacer frente a estas obligaciones,ya se ha pagado a los proveedores,liquidando así el ayuntamiento las deudas pendientes con proveedores a 31/12/2011, por un importe total de 237591,66 € .
 Enlaces:
En la prensa:
 Consideramos que estamos haciendo nuestro trabajo con eficacia y constancia, estamos actualizando padrones de servicios,ordenanzas,estamos a punto de hacer una depuración de Tesorería,que en breve dará sus frutos,hemos saneado el remanente negativo correspondiente al año 2010,..,etc
 En cuanto a los presupuestos tan traídos y llevados hemos hecho varios borradores pero la aparición del citado Real Decreto nos ha obligado a aparcarlo, pero no a olvidarlo .
Somos conscientes de que nuestra labor, no es una labor que luzca mucho en el día a día, muchos no se enteran de ella o no se quieren enterar y dan su versión partidista de los hechos, pero eso como ya hemos dicho no nos desanima sino todo lo contrario.
Desde la concejalía de hacienda del Concello de Pontedeume, destacar la dedicacion de todo el equipo humano que ha hecho posible esta situación, tanto los equipos técnicos y auxiliares como de los concejales del área, por su dedicación.
Aunque Pontedeume es a día de hoy un ayuntamiento saneado, dada la situación actual no debemos de confiarnos ,debemos ser prudentes y pensamos que se debe seguir actuando con austeridad y buen hacer.

Y pensamos seguir en esta linea en aras de que Pontedeume sea un concello saneado y con capacidad suficiente para atender a sus obligaciones.

A XUNTA ANUNCIA QUE MELLORARÁ A CALIDADE DAS AUGAS NO ESTUARIO DO EUME CUN INVESTIMENTO DE PRETO DE 3 MILLÓNS DE EUROS

16/5/11

A Consellería de Medio Ambiente ten como obxetivo que as augas desta zona de Pontedeume poidan rclasifcarse como zona marisqueira.

O Conselleiro de Medo Ambiente explica que Augas de Galicia está a facer unha análise en profundidade da situacion actual da rede de saneamento de Pontedeume.

Entre as deficiencias detectadas destácase a antigüidade dos colectores, tramos de tubaxe con diámetros distintos ou filtracións de auga mariá na rede.


A Xunta de Galicia porá en marcha unha serie de actuacións co fin de mellorar a calidade das augas no estuario do Eume, o que implicará un investimento de preto de 3 millóns de euros. Así o avanzou esta mañá o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, durante unha visita ao concello de Pontedeume, onde percorreu o Feirón acompañado polo alcalde da localidade, Gabriel Torrente, e polo delegado provincial da Xunta na Coruña, Diego Calvo. Explicou que con estas actuacións a Xunta pretende que as augas desta zona de Pontedeume poidan reclasificarse como zona marisqueira.

Hernández salientou que dende Augas de Galicia se está a facer un estudo exhaustivo e en profundidade da situación actual da rede de saneamento de Pontedeume, co obxetivo de detectar todas as deficencias existentes na rede.

Nesta primeira fase, as actuacións están orientadas a coñecer o sistema de saneamento e centrarse en definir a situación tanto das redes de fecais e pluviais, como das unitarias. Así, os técnicos están a realizar unha recollida exhaustiva de informacion, levantamentos topográficos e inspeccións e medicións de caudais. Desta análise sairá un diagnóstico certeiro dos problemas existentes e das causas que os orixinan.

O Conselleiro manifestou que unha vez rematada esta fase inicial proporanse actuacións que permitan solucionar ou mitigar os problemas detectados. Estas actuacións irán orientadas á busca da estanquidade dos colectores fronte ás filtracións, á interceptación dos vertidos e a súa incorporación á rede, á mellora da rede mediante a súa renovación ou a execución de novos tramos. Outras actuacións tamén estarán enfocadas cara ao incremento da capacidade de retención da propia rede, mediante a execución dun ou varios tanques de tormentas que laminen as puntas de caudal, rgulando o alivio ao medio receptor.

SITUACIÓN ACTUAL:
O estado no que se atopa a Ría de Pontedeume, no contorno do peirao de Pontedeume, non é o axeitado para poder desenvolver actividades marisqueiras. O Principal motivo son as deficiencias que presenta o sistema de saneamento, como son o mal funcionamento da rede, con presenza de filtracións de augas e puntos de vertido sen depurar ao medio receptor.
Con respecto á rede de saneamento, as dificultades que entraña este estudio son varias: a existencia de colectores no casco histórico de Pontedeume feitos de mampostería, que fan probabl a existencia de filtracións; a presenza de tramos de tubaxe de distintos diámetros; a entrada de auga de mar a través dos colectores; e a existencia de varios puntos de vertido detectados nas inspeccións periódicas que se realizan dentro o Plan de Control de Vertidos, que está a desenvolver Augas de Galicia.

No tocante ás instalacións de depuración, a existente na actualidade sitúase en Centroña (E.D.A.R. de Cabanas - Pontedeume). De forma xenérica, pódese considerar que a capacidade desta EDARe aceptable para a poboación á que dá servizo. Sen embargo, a existencia de filtracións de augas mariñas á rede de saneamento, detectadas pola elevada salinidade rexistrada, incrementan notablemente o caudal afluente á instalación, polo que motivan un funcionamento anómalo do seu reactor biolóxico.
Con respecto á rede

RESUMEN LEGISLATURA EN IMÁGENES

9/5/11Os dejamos el Powerpoint que pudieron ver los asistentes al acto de presentación de la candidatura del PP de Pontedeume.

ACTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA

2/5/11

ENTREVISTA GABRIEL TORRENTE COPE

29/4/11

Ayer Jueves, en el programa La Tarde, de Cope Ferrol pudimos escuchar las entrevistas a 3 de los candidatos a la alcaldía de Pontedeume de cara a los próximos comicios del 22 de Mayo.

Si quieres escuchar al actual Alcalde, Gabriel Torrente, puedes hacerlo a partir del minuto 18 de entrevista.29/3/11


PORTOS DE GALICIA PRESENTA O PROXECTO PARA A CONSTRUCIÓN DUN PARQUIN SUBTERRÁNEO EN PONTEDEUME

Contará inicialmente con 110 prazas, coa posibilidade de amplialas no futuro

Portos de Galicia sacará proximamente a licitación a construción dun aparcadoiro subterráneo nas instalacións portuarias de Pontedeume. Así o anunciou o día 21 de Marzo o presidente do ente público, José Manuel Álvarez-Campana, na súa visita a zona para presentar os proxectos do seu departamento nesta localidade.

O dirixente autonómico explicou a proposta de Portos, que pasa pola oferta de dúas posibles ubicacións, en sendas parcelas cuxa rendibilidade como aparcadoiro foi estudada, cun resultado positivo. En calquera dos dous casos, a superficie aproximada da obra será duns 3.000 metros cadrados e o número de prazas, entorno a 110. Os terreos están situados no entorno do instituto Fragas de Eume e o hotel Eumesa.

Esta actuación virá a dar resposta á demanda de bolsas de aparcadoiro dos usuarios do porto, pero tamén prestará servizo ao global da cidadanía. O orzamento estimado é de 1,5 millóns, pero a inversión de Portos de Galicia podería rondar en total os 2 millóns de euros, dado que o ente público encargarase tamén da urbanización do entorno.

Álvarez-Campana presentou tamén o proxecto de reordenación dos pantaláns profesionais e deportivos. O obxectivo é delimitar espazos específicos para a terceira e a sétima lista. Para elo, crearase un pantalán para pescadores, con 22 prazas para embarcacións de 6 metros de eslora. Asimesmo instalarase outro para a flota náutico recreativa. Contará con 122 prazas distribuidas en 76 para esloras de 6 metros; 21, para esloras de 8 metros; e 15, para esloras de 10 metros. O orzamento desta actuación estímase en 1,3 millóns de euros.

Finalmente, na súa visita a Pontedeume, o presidente de Portos de Galicia comprobou tamén o avance das obras de construción do edificio de deportes náuticos, no que o ente público está a investir 750.000 euros. Esta dotación mellorará as condicións de actividade dos usuarios das instalacións náutico recreativas e en concreto do Clube Firrete